Acord intre Romania si Germania privind securitatea sociala. Dreptul la pensie.
Data: Monday, April 11 @ 15:27:44 CEST
Subiect: Stiri din Romania


Romania Libera a publicat 2 articole legate securitatea sociala in Romania, care ne privesc in mod direct. Primul anunta semnarea unui acord bilateral Romania-Germania, iar cel de-al doilea analizeaza consecintele noii legi a pensiilor pentru cetatenii care parasesc Romania.Acord intre Romania si Republica Federala Germania privind securitatea sociala

La sediul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale s-a semnat Acordul intre Romania si Republica Federala Germania privind securitatea sociala. Acordul reglementeaza acordarea pensiilor pentru limita de varsta, pensiilor anticipate, pensiilor de invaliditate, de urmas si indemnizatiile pentru incapacitate de munca determinata de boli profesionale sau accidente de munca.

Acordul se va aplica tuturor persoanelor care au fost sau sunt supuse legislatiei uneia sau ambelor state, precum si urmasilor si membrilor de familie, in masura in care drepturile acestora sunt derivate din calitatea de urmas sau membru de familie. Documentul prevede egalitatea de tratament a tuturor persoanelor cu cetatenii proprii, precum si posibilitatea exportului prestatiilor de securitate sociala. Pentru acordarea prestatiilor se va aplica principiul totalizarii perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei ambelor state. Acordul stabileste drept principiu general ca persoana care desfasoara o activitate remunerata pe teritoriul unui stat contractant sa fie supusa numai legislatiei acestui stat, existand exceptii pentru lucratorii detasati, personalul intreprinderilor de transport international, echipajul navelor, functionarii publici si membrii misiunilor diplomatice.
Pentru calculul pensiilor de invaliditate, batranete si urmas se foloseste principiul "pro rata temporis", acordarea partii de prestatie proportionala cu perioada de asigurare realizata conform legislatiei fiecarui stat contractant.

Exemplu: un cetatean roman care a muncit in Germania o perioada de 10 ani si care a lucrat in Romania a fost platit de un angajator roman si a platit asigurarile sociale in Romania o perioada de 20 de ani va primi doua pensii - una din partea Casei de Pensii din Germania, pentru cei 10 ani lucrati in aceasta tara, si una din partea Casei de Pensii din Romania, pentru cei 20 de ani lucrati in Romania, de la fiecare dintre cele doua institutii proportional cu perioada de contributie.

Pensiile vor fi calculate la fel ca pentru propriii cetateni si vor putea fi transferate acolo unde persoana isi va stabili domiciliul.

Acordul va intra in vigoare doar dupa schimbarea instrumentelor de ratificare, probabil la inceputul anului 2006.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Directia Relatii Externe, tel. +4021 315.85.56.

Sursa: www.romanialibera.ro
Link:
http://www.romanialibera.ro/editie/index.php?url=articol&tabel=z11042005&idx=65

Asiguratii au dreptul la pensie si dupa parasirea Romaniei
Intrarea in vigoare a noii legi privind sistemul public de pensii in Romania a adus, pe langa armonizarea prevederilor legale in acest domeniu cu legislatia de pensii din tarile apartinand Uniunii Europene, schimbarea principiului de baza al acestuia. In consecinta, se poate asigura in sistemul public de pensii orice persoana, cetatean roman, apatrid sau cetatean al altui stat, pe perioada in care are, in conditiile legii, domiciliul sau resedinta in Romania. In aceeasi masura, drepturile si obligatiile solicitantilor de pensie sunt aceleasi pentru cetatenii domiciliati in strainatate, cat si pentru cei care domiciliaza in Romania.

Actuala lege a sistemului public de pensii creeaza posibilitatea asiguratilor de a beneficia de oricare dintre categoriile de pensie prevazute de lege (pensie pentru limita de varsta, pensie anticipata, pensie de invaliditate, pensie de urmas), precum si de celelalte drepturi de asigurari sociale daca sunt indeplinite conditiile legale de acordare a acestora (chiar daca asiguratul respectiv are domiciliul sau resedinta in Romania sau in alte state la data solicitarii dreptului). De asemenea, pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare in sistemul public de pensii din Romania exista posibilitatea exportului de beneficii, deocamdata doar in statele cu care sunt incheiate acorduri bilaterale, iar dupa integrarea in Uniunea Europeana, si cu celelalte state din UE.

Pensia se acorda la cerere

In momentul de fata, persoanele care au realizat stagii de cotizare in Romania si indeplinesc conditiile pentru acordarea uneia dintre categoriile de pensie mentionate mai sus pot beneficia de aceasta la cerere. Solicitantii de pensie din partea statului roman domiciliati in alta tara trebuie sa desemneze un mandatar prin procura speciala.
Mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusiv cea de a anunta in termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenita in situatia titularului, de natura sa modifice sau sa inceteze dreptul la pensie. Procura speciala care nu este emisa in limba romana, precum si apostila (cand este cazul) vor fi traduse si legalizate, valabilitatea acesteia fiind de 18 luni.
Exista doua posibilitati privind deschiderea drepturilor de pensie: in mod direct, de catre titularul drepturilor de pensie; prin intermediul unui mandatar desemnat prin procura speciala.
Titularul dreptului de pensie sau mandatarul desemnat trebuie sa deschida un cont curent personal la filiala Banc Post de domiciliu (singura institutie bancara cu care CNPAS are incheiata conventie in acest sens), sa confirme soldul acestuia prin semnatura personala sau prin imputernicit cel putin o data la 6 luni si sa depuna la casa teritoriala de pensii un dosar care sa contina, pe langa documentele necesare in vederea stabilirii drepturilor de pensie, o procura speciala.

Conditii de emitere

Procura speciala se emite in urmatoarele conditii:
a) Pentru cetatenii straini cu domiciliul in strainatate procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, dupa cum urmeaza:
l in cazul statelor semnatare ale Conventiei de la Haga, procura este valabila numai daca este insotita de apostila eliberata de catre autoritatea competenta, potrivit legislatiei nationale a statului de la care emana documentul;
l in cazul statelor cu care Romania are incheiate tratate sau conventie de asistenta juridica bilaterala in acest domeniu, procura este valabila fara nici o alta formalitate
b) Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu, in conditiile prevazute la lit. a), precum si de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei.
c) Atat pentru cetatenii straini, cat si pentru cetatenii romani este valabila procura speciala emisa de notarii publici de pe teritoriul Romaniei.

Elementele procurii

1. Numele. Prenumele, cetatenia, data si locul nasterii, domiciliul si actul de identitate ale titularului dreptului de pensie;
2. Numele, prenumele, datele de identificare (actul de identificare, domiciliul, data si locul nasterii) ale mandatarului;
3. Obiectul mandatului (intocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent personal, incasarea pensiei pentru plati curente si restante, semnarea extrasului de cont);
4. Precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusiv cea de a anunta in termen casei teritoriale de pensii orice schimbare intervenita in situatia titularului, de natura sa modifice sau sa inceteze dreptul la pensie.

Sursa: www.romanialibera.ro
Link: http://www.romanialibera.ro/editie/index.php?url=articol&tabel=z11042005&idx=78

Acest articol este trimis de Tineri romani in Germania
http://www.ro-de.org

URLul pentru acest articol este:
http://www.ro-de.org/modules.php?name=News&file=article&sid=532